Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
TOP-6.4.1-15

A soproni Várkerület I., kb. 15e m2-nyi köztér-fejlesztése 2015-ben elkészült. A Várkerület II. üteme a Várkerület integráns részét képező terület, a Várkerület Ötvös utca és Széchenyi tér közötti szakasz megújítását tartalmazza. Alapvető cél, hogy az elkészült területtel összhangban gyalogos és kerékpáros dominanciájú, csillapított forgalmú, burkolatában, berendezéseiben, közvilágításában és közműhálózatában is megújított köztér szakaszokkal váljon egységessé egységes közlekedési övezetté a Várkerület.

 

Befejeződtek a Várkerület II. ütemének fejlesztési munkálatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen projekt keretében folytatta a belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítését a hiányzó szakasz megépítésével.

A projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok 2020. április 22-én megkezdődtek. A területen található eszközök (padok, szemetesek, kerékpártárolók, jelzőtáblák, berendezések) elbontásra, elszállításra kerültek. A burkolatok, zöldterületek bontása utána megkezdődött a csapadékvíz-, szennyvíz- ivóvíz- és elektromos hálózatok rekonstrukciója.

A fejlesztés I. ütemének keretében a soproni Várkerületen kb. 15000 m2-nyi köztér-fejlesztése készült el 2015-ben. A fejlesztés II. befejező üteme a Várkerület részét képező területet, az Ötvös u. és Széchenyi tér közötti szakasz megújítását, átalakítását tartalmazta. A beruházást követően összesen 2756 m2 köztérfejlesztés valósult meg, valamint a fejlesztés részeként megújult a teljes közműhálózat is.

A fejlesztés eredményeképpen befejeződött az útpályát kétoldalról szegélyező gyalogosforgalmi terület megújulása. Az elkészült I. ütemet kiterjesztve kibővült a forgalomcsillapított terület határa. Forgalmi küszöbök létesültek, valamint új gyalogátkelőhely kialakítása is megtörtént. Ugyancsak kibővült az I ütemben elkészült kerékpárút hálózata az azt kiegészítő kerékpáros közlekedési útvonalakkal együtt. A kerékpárhálózat fejlesztése során kerékpártárolók kerültek elhelyezésre. A köztéri akadálymentesítés az I. ütemben elkészült köztér-szakaszhoz hasonlóan valósult meg.

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesültek és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem került hátrányos helyzetbe a fejlesztést követően.

A fejlesztést a fenntartható (közösségi, kerékpáros, gyalogos) közlekedési módok előnyben részesítésével valósítottuk meg.

A kialakításra került sebességlassító eszközök – küszöbök, vagy „fekvőrendőrök – olyan kialakításúak, hogy azok a területre érvényes sebességkorlátozást betartva jól járhatóak és láthatóak. A sebességlassító eszközöket a Tervezési útmutató a közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközökről című műszaki előírás alapján készültek el. A sebességlassító eszközök kerékpárosbarát módon valósultak meg.

A beruházást követően kimutatható forgalomcsillapítás valósult meg.

A projekt műszaki- szakmai eredménye:

– Gyalogos és kerékpáros dominanciájú, csillapított forgalmú, burkolatában, berendezéseiben, közvilágításában és közműhálózatában megújított köztér keretében megújult 1550 m2 gyalogos övezet és kialakításra került 107,4 m2 kerékpárforgalmi létesítmény,

Összesen a gyalogos és kerékpáros dominanciájú megújított köztér 2 765 m2-en újult meg.

 

– Gyalogos és kerékpáros dominanciájú, csillapított forgalmú közterületen kialakításra került 295 méter kerékpárforgalmi létesítmény az alábbi bontásnak megfelelően:

– elválasztott gyalog- és kerékpárút (járdán vezetett, és jelölt, kétirányú): 107 méter

– kerékpárút átvezetés 11,2 m

A beruházás során kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósult.

 

A kivitelezési munka 2020. november elején elérte az 50 %-os készültséget.

A projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok 2020. 04. 22-én megkezdődtek. A területen található eszközök (padok, szemetesek, kerékpártárolók, jelzőtáblák, berendezések) elbontásra, elszállításra kerültek.

A burkolatok, zöldterületek bontása utána megkezdődött a csapadékvíz-, szennyvíz- ivóvíz- és elektromos hálózatok rekonstrukciója.

 

A kivitelezési munka 2020. szeptember közepén elérte a 25 %-os készültséget.

Az alépítményi munkák befejeztével kezdődött meg a szegélyépítés, valamint a burkolatépítés a buszmegálló és a parkoló felületeken nagy kockakővel. A zöldfelületeken az öntözővíz-hálózat lefektetésre került. A korábban bontással nem érintett gyalogos és közlekedő felületek bontása megkezdődött. A felbontott területeken folyamatosan halad a tükörkészítés, védőréteg és alapréteg építése.

 

Támogatás intenzitása: 100 %

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével

Projekt azonosító: TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002

Megítélt támogatás összege:  470 234 876,- Ft

Összköltség: 661 896 465,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.

A projekt befejezése: 2021.10.29.

2020 varkerulet